Privacy Statement

New Heroes Basketball
Laatste versie: 24 mei 2018

Begrippen

Persoonsgegevens: zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon.

Verwerken: alles wat met persoonsgegevens gedaan kan worden, zoals opslaan, verzamelen, vastleggen, ordenen, aanpassen, bekendmaken, gebruiken, doorgeven of verwijderen.

AVG:  Algemene Verordening Gegevensbescherming

Algemeen

Doel privacy statement

Vanuit New Heroes Basketball willen we u met deze privacy statement informeren over de omgang binnen de organisatie met persoonsgegevens. Binnen de organisatie wordt er veel waarde gehecht aan het beschermen van uw persoonsgegevens. Daarom gaan wij vertrouwelijk en zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.

New Heroes Basketball is verwerkingsverantwoordelijke over de persoonsgegevens binnen deze organisatie.

Voorwaarden verwerken persoonsgegevens

 • Te allen tijde wordt er bij u toestemming gevraagd voor het verwerken van uw persoonsgegevens;
 • Er zijn maatregelen binnen de organisatie zodat uw persoonsgegevens zijn beveiligd. Door de technische maatregelen wordt dit gewaarborgd;
 • Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt met het doel waarop deze zijn verstrekt;
 • Wij vragen alleen de persoonsgegevens uit die nodig zijn om het doel te bereiken;
 • New Heroes Basketball heeft zich in de nieuwe wet (AVG) verdiept en zijn op de hoogte van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens;
 • Wanneer uw persoonsgegevens worden gedeeld met een derde partij wordt u hier op de hoogte van gebracht. Daarnaast delen wij uw persoonsgegevens alleen met een derde partij wanneer dit is om het doel te behalen.

Diensten

 • Noodzakelijk: uw persoonsgegevens worden gebruikt om onze basis dienst uit te voeren. Voorbeelden hiervan zijn het versturen van uw tickets;
 • Wettelijk verplicht: er moeten bepaalde persoonsgegevens van uw bewaard worden die bijvoorbeeld voor de belastingdienst moeten worden bewaard;
 • Relevant: we gebruiken uw persoonsgegevens om onze diensten te verbeteren, voor marketing en sales, om uw te informeren over onze dienst;
 • Extra: wij vragen u toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken om u persoonlijke aanbiedingen aan te bieden, zoals extra diensten die wij kunnen bieden.

Hoe komen we aan uw persoonsgegevens?

 • Wanneer u gebruik maakt van een dienst of product bij ons, zoals het kopen van een ticket of een seizoenkaart;
 • Wanneer u uzelf inschrijft voor onze nieuwsbrief;
 • Wanneer u online een formulier invult;
 • Wanneer u bij ons een contract ondertekent.

Bewaartermijn

Zolang uw seizoenkaarthouder, businessclublid of ticket voor wedstrijden blijft kopen bewaren wij uw persoonsgegevens. Wanneer u een ticket heeft gekocht of een seizoenkaart bewaren wij uw persoonsgegevens twee jaar na het beëindigen van een seizoenkaart of het kopen van een ticket. Deze termijn is bepaald om te zorgen dat wanneer er gekozen wordt om binnen twee jaar een ticket, seizoenkaart te kopen of lid te worden van de businessclub er veel administratie aan te pas komt. Daarnaast ook om uw nog te bereiken wanneer er openstaande zaken of kosten zijn.

Wanneer er persoonsgegevens op worden gevraagd voor andere doeleinde dan ticketverkoop wordt uw data verwijderd nadat het doeleinde is behaald, tenzij u toestemming heeft gegeven om u data te bewaren voor andere doeleinde.

Beveiliging

 • Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligd systeem. Er wordt een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen gebruikt;
 • Het systeem dat gebruikt wordt heeft de server in Nederland staan;
 • De werknemers van New Heroes worden gehouden aan een geheimhouding om uw persoonsgegevens in te kunnen zien;
 • Onze werknemers en vrijwilligers krijgen bij de inwerkperiode een procedure van persoonsgegevens mee. Hierin wordt uitgebreid uitgelegd hoe er met uw persoonsgegevens omgegaan moet worden;
 • Er is een datalek beleid om te voorkomen dat uw data wordt gelekt;
 • Eén keer in het halfjaar wordt er gecontroleerd of de beveiliging van uw persoonsgegevens nog op de juiste manier functioneren.

Rechten

In de AVG is beschreven dat u recht heeft op inzage, het aanpassen en het verwijderen van uw persoonsgegevens wanneer wij deze van u ontvangen hebben. Onderstaand bespreken we deze rechten uitgebreider.

Inzage

Wanneer u de persoonsgegevens van uzelf wilt inzien dan is dit mogelijk door contact op te nemen met New Heroes Basketball. Dit kan door middel van het mailen naar info@newheroesbasketball.com of te bellen naar +31 (0)73 82 00 366. Binnen vier weken moeten wij u uw persoonsgegevens laten inzien.

Aanpassen

Wanneer u de persoonsgegevens van uzelf wilt aanpassen dan is dit mogelijk door contact op te nemen met New Heroes Basketball. Dit kan door middel van het mailen naar info@newheroesbasketball.com of te bellen naar +31 (0)73 82 00 366. Binnen vier weken moeten wij uw persoonsgegevens laten inzien. U kan aangeven wat u aangepast wilt hebben en dan passen wij dit aan in de beveiligde omgeving.

Verwijderen

Wanneer u de persoonsgegevens van uzelf wilt verwijderen dan is dit mogelijk door contact op te nemen met New Heroes Basketball. Dit kan door middel van het mailen naar info@newheroesbasketball.com of te bellen naar +31 (0)73 82 00 366. Binnen vier weken moeten wij uw persoonsgegevens hebben verwijderd.

Recht op het overdragen van uw persoonsgegevens

Wanneer u wilt dat wij uw persoonsgegevens aan u overdragen dan heeft u daar recht op. Neem contact op met New Heroes Basketball. Dit kan door middel van het mailen naar info@newheroesbasketball.com of te bellen naar +31 (0)73 82 00 366. Binnen vier weken moeten wij uw persoonsgegevens aan u hebben overgedragen.

Recht op het indienen van een klacht

Wilt u een klacht indienen dan kan u dit doen via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

Aanpassen privacy statement

New Heroes Basketball behoudt het recht om deze privacy statement aan te passen. Wanneer er wijzigingen worden doorgevoerd dan wordt dit gepubliceerd op deze website.

Cookies

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein bestandje wat op je pc geïnstalleerd wordt om voor jou belangrijke informatie op te slaan en ervoor te zorgen dat de website goed blijft functioneren. Een cookie is veilig voor je pc, tablet of telefoon.

Waar zorgt een cookie voor?

 • Je persoonlijk advies op basis van uw aankoopgedrag kunt krijgen;
 • Wij de website prestaties kunnen analyseren en optimaliseren;
 • De website snel blijft en verbeterd kan worden.

Cookies verwijderen

Een cookie kun je op ieder moment zelf via je browser instellingen verwijderen. Let op: De meeste websites werken niet optimaal wanneer cookies zijn uitgeschakeld.

Stay in touch with us!